Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Зареждане на телефона с ръкохватката за камера

background image

Зареждане на телефона с ръкохватката за камера

Батерията се изтощава, а нямате контакт или зарядно устройство подръка? Използвайте

ръкохватката за камера, за да заредите телефона си.
Зареждайте телефона си в ръкохватката за камера при подходящата температура: -10°C до

+60°C.
Свържете телефона към ръкохватката за камера. Ръкохватката за камера зарежда телефона

автоматично.
Светлинните индикатори се включват за 3 секунди, показвайки оставащия заряд на батерията

на ръкохватката за камера, и угасват по време на зареждането. Можете да натиснете клавиша

за индикация за зареждане, за да проверите оставащия заряд на батерията. Ако мига бързо

индикаторът, който е най-близо до конектора за зарядно устройство, зарядът на ръкохватката

за камера е прехвърлен в телефона и батерията на ръкохватката е почти изтощена. Може да се

наложи да заредите ръкохватката.
Проверете на телефона си хода на зареждането. Времето за зареждане варира според това, как

използвате телефона.
Едновременно зареждане на телефона и ръкохватката за камера

Включете съвместим USB кабел в конектора за зарядно устройство на ръкохватката за камера и

зареждайте едновременно телефона и ръкохватката от електрически контакт или от компютъра.
Зарежда се първо телефонът, ако ръкохватката за камера има достатъчно заряд. В противен

случай се зарежда първо ръкохватката, за няколко минути. Когато батерията на телефона е

напълно заредена, ръкохватката за камера започва да се зарежда автоматично и индикаторите

се включват, показвайки хода на зареждането.

Спиране и продължаване на зареждането на телефона с ръкохватката

Натиснете клавиша за индикация за зареждане за поне 3 секунди. Всички индикатори за заряд

на батерията примигват два пъти и зареждането спира. Клавишът за камера може да се използва.

Повторете тази стъпка, за да продължите зареждането.
Ръкохватката започва да зарежда телефона автоматично всеки път, когато ги свържете, или

когато ръкохватката е включена в стенно зарядно устройство или компютър.

© 2013 Nokia. Всички права запазени.

9

background image

Съвет: За да изключите напълно телефона, докато е свързан с ръкохватката, първо спрете

да зареждате телефона.

© 2013 Nokia. Всички права запазени.

10