Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Nabíjení držáku fotoaparátu

background image

Nabíjení držáku fotoaparátu

Integrovaná baterie je z výroby částečně nabita, ale než začnete držák fotoaparátu používat, bude ji

možná nutné dobít.
Držák fotoaparátu nabíjejte při správné teplotě: 0 °C – +60 °C. Pokud je teplota mimo tento rozsah

a držák fotoaparátu je připojen do zásuvky, rychle blikají všechny kontrolky.
1. Připojte do zásuvky elektrické sítě kompatibilní nabíječku (prodávanou samostatně) nebo připojte

držák fotoaparátu kabelem USB ke kompatibilnímu počítači.

2. Připojte konec kabelu s konektorem microUSB do nabíjecího konektoru v držáku fotoaparátu.
Během nabíjení se rozsvítí kontrolky a jedna z nich pravidelně bliká a znázorňuje průběh nabíjení. Když

je baterie zcela nabitá, zůstanou všechny kontrolky po dobu 15 minut rozsvícené. Úplné nabití držáku

fotoaparátu může trvat až 3 hodiny.

3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od držáku a poté od elektrické zásuvky.
Když odpojujete nabíječku, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.
Kontrola nabití baterie

Stiskněte tlačítko kontroly nabití. Kontrolky se rozsvítí na 3 sekundy a znázorní zbývající nabití baterie.

Každá kontrolka představuje 25 % kapacity baterie.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

8