Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Nabíjení telefonu v držáku fotoaparátu

background image

Nabíjení telefonu v držáku fotoaparátu

Vybíjí se vám baterie a nemáte po ruce zásuvku ani nabíječku? Nabijte telefon v držáku fotoaparátu.
Telefon v držáku fotoaparátu nabíjejte při správné teplotě: -10 °C – +60 °C.
Připojte telefon k držáku fotoaparátu. Držák fotoaparátu začne telefon nabíjet automaticky.
Kontrolky se rozsvítí na 3 sekundy a znázorní zbývající nabití baterie držáku fotoaparátu. Během

nabíjení zhasnou. Chcete-li zjistit zbývající nabití baterie, stiskněte tlačítko kontroly nabití. Pokud

rychle bliká kontrolka u nabíjecího konektoru, byla energie z držáku fotoaparátu přenesena do

telefonu a dochází energie v baterii držáku fotoaparátu. Držák fotoaparátu budete muset brzy dobít.
Průběh nabíjení kontrolujte v telefonu. Doba nabíjení se liší podle toho, jak telefon využíváte.
Nabíjení telefonu i držáku fotoaparátu

Připojte k nabíjecímu konektoru v držáku fotoaparátu kompatibilní kabel USB a nabíjejte telefon

i držák fotoaparátu ze zásuvky elektrické sítě nebo z počítače.
Pokud je držák fotoaparátu dostatečně nabit, nabíjí se nejprve telefon. V opačném případě se nejprve

několik minut nabíjí držák fotoaparátu. Po nabití baterie telefonu se začne automaticky nabíjet držák

fotoaparátu a rozsvítí se kontrolky znázorňující průběh nabíjení.

Ukončení a obnovení nabíjení telefonu v držáku fotoaparátu

Podržte stisknutý vypínač po dobu přibližně 3 sekund. Dvakrát bliknou všechny kontrolky baterie

a nabíjení bude ukončeno. Spoušť fotoaparátu zůstane funkční. Chcete-li nabíjení obnovit, opakujte

stejný krok.
Držák fotoaparátu začne telefon automaticky nabíjet pokaždé, kdy vložíte telefon nebo když připojíte

držák fotoaparátu k elektrické síti nebo k počítači.

Tip: Chcete-li telefon připojený k držáku fotoaparátu zcela vypnout, nejprve ukončete nabíjení.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

9