Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Oplad telefonen med kameragrebet

background image

Oplad telefonen med kameragrebet

Er batteriet løbet tør for strøm, og er der ingen stikkontakt eller oplader i nærheden? Brug

kameragrebet til at oplade telefonen.
Brug kameragrebet til at oplade telefonen i den korrekte temperatur: -10° C – +60° C.
Tilslut telefonen til kameragrebet. Kameragrebet oplader automatisk telefonen.
Indikatorlysene tændes i 3 sekunder og viser det resterende batteriniveau for kameragrebet. Lysene

slukkes under opladningen. Du kan trykke på strømindikatortasten for at tjekke det resterende

batteriniveau. Hvis det indikatorlys, der er tættest på opladerstikket, blinker hurtigt, er strømmen

fra kameragrebet blevet overført til telefonen, og kameragrebets batteri er ved at løbe tør for strøm.

Kameragrebet skal snart oplades.
Tjek status for opladningen på din telefon. Opladningstiden varierer, afhængigt af hvordan du bruger

telefonen.
Oplad telefonen og kameragrebet sammen

Tilslut et kompatibelt USB-kabel til opladerstikket på kameragrebet, og oplad både din telefon og

kameragrebet fra stikkontakten eller en computer.
Telefonen bliver opladet først, hvis kameragrebet har nok strøm. Hvis ikke, oplader kameragrebet

først sig selv i nogle få minutter. Når telefonens batteri er helt fuldt, startes opladningen af

kameragrebet automatisk. Indikatorlysene tændes og viser status for opladningen.

Stop og fortsæt opladningen af telefonen med kameragrebet

Tryk på strømindikatortasten, og hold den nede i mindst 3 sekunder. Alle batteriindikatorlysene

blinker to gange, og opladningen stoppes. Kameratasten kan stadig benyttes. Gentag dette trin for

at fortsætte opladningen.
Kameragrebet fortsætter automatisk opladningen af din telefon, hver gang de to enheder tilsluttes,

eller når kameragrebet tilsluttes en vægoplader eller computer.

Tip! Hvis du vil slukke telefonen helt, mens den er tilsluttet kameragrebet, skal du først stoppe

opladningen af telefonen.

© 2013 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

9