Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Akkujen ja laturien turvallisuus

background image

Akkujen ja laturien turvallisuus

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on

kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.
Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää

talousjätteen sekaan.
Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä

kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä

muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle

tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

© 2013 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

12

background image

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimat-

tomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta

hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen, ennen

kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.