Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Održavanje uređaja

background image

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite uređaj u funkciji.

Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju

elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, ostavite ga da se osuši.

Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama.

Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. Visoke temperature mogu oštetiti uređaj ili bateriju.

Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do

stvaranja vlage koja ga može oštetiti.

Ne otvarajte uređaj.

Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.

Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Grubo rukovanje može ga oštetiti.

Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način

potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Svi materijali uređaja mogu

se obnoviti kao materijali i energija. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/recycle.
Simbol precrtane kante za smeće

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i

elektronički proizvodi i baterije po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao

nerazvrstani gradski otpad: otpremite ih na recikliranje. Za informacije o najbližem odlagalištu za recikliranje provjerite kod

lokalne uprave za otpad ili idite na stranicu www.nokia.com/support. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja

potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.