Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Spajanje telefona na dršku fotoaparata

background image

Spajanje telefona na dršku fotoaparata

Saznajte kako spojiti telefon na dršku fotoaparata.
1. Pričvrstite remen za zapešće i provucite ga kroz rupu za remen za zapešće.

2. Pažljivo gurnite telefon prema dolje i spojite mikro-USB priključnicu telefona s mikro-USB

priključkom na drški fotoaparat.

3. Pritisnite lagano telefon kroz gornje kopče da biste ga fiksirali.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

6