Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonság

background image

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonság

A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti

töltését.

© 2013 Nokia. Minden jog fenntartva.

13

background image

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az

akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg

nem működik.
Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint

hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.
Az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, és semmilyen egyéb módon ne

károsítsuk. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis

megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrterületet, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne

próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek

hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.
Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő

alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat,

vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvénytelenné teheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a

további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

A töltőt csak beltérben használjuk.