Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Kameras satvērēja lādēšana

background image

Kameras satvērēja lādēšana

Iebūvētais akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, taču tas, iespējams, ir atkārtoti jālādē, lai varētu

lietot kameras satvērēju.
Lādējiet kameras satvērēju pareizā temperatūrā: 0 °C – +60 °C. Ja temperatūra ir ārpus šī diapazona

un jūsu kameras satvērējs ir savienots ar sienas kontaktligzdu, visi indikatori ātri mirgo.
1. Pievienojiet saderīgu lādētāju (nopērkams atsevišķi) sienas kontaktligzdai vai savienojiet kameras

satvērēju ar saderīgu datoru, izmantojot USB kabeli.

2. Savienojiet kabeļa mikro USB galu ar kameras satvērēja lādētāja savienotāju.
Indikatori ieslēdzas, un 1 indikators pastāvīgi mirgo, kamēr akumulators tiek lādēts, rādot

progresu. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, visi indikatori deg 15 minūtes. Kameras satvērēja pilnīga

uzlāde var aizņemt līdz 3 stundām.

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no kameras satvērēja, pēc tam no

kontaktligzdas.
Atvienojot lādētāju, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude

Nospiediet enerģijas indikatora taustiņu. Indikators ieslēdzas uz 3 sekundēm, parādot atlikušo

akumulatora uzlādes līmeni. Katrs indikators atspoguļo 25% akumulatora ietilpības.

© 2013 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

8