Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Uw cameragreep opladen

background image

Uw cameragreep opladen

De ingebouwde batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw

opladen voordat u de cameragreep gaat gebruiken.
Laad uw cameragreep op de juiste temperatuur op: 0°C – +60°C. Als de temperatuur buiten dit bereik

valt en uw cameragreep op het stopcontact is aangesloten, knipperen alle indicatorlampjes snel.
1. Steek een compatibele lader (apart verkrijgbaar) in een stopcontact of sluit uw cameragreep met

een USB-kabel aan op een compatibele computer.

2. Sluit het micro-USB-uiteinde van de kabel aan op de laderaansluiting op uw cameragreep.
De indicatielampjes schakelen in en 1 indicatorlampje knippert gelijkmatig om u de vooruitgang te

tonen terwijl de batterij aan het opladen is. Als de batterij volledig is opgeladen, blijven alle

indicatielampjes 15 minuten aan. Het volledig opladen van de cameragreep duurt maximaal 3 uur.

3. Wanneer de batterij vol is, koppelt u eerst de lader los van uw cameragreep en daarna van het

stopcontact.
Wanneer u een lader loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.
Het batterijniveau controleren

Druk op de stroomindicatietoets. De indicatielampjes schakelen 3 seconden in om het resterende

batterijniveau weer te geven. Elk indicatielampje vertegenwoordigt 25% van de batterijcapaciteit.

© 2013 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

8