Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Uw telefoon met de cameragreep opladen

background image

Uw telefoon met de cameragreep opladen

Is de batterij bijna leeg en is er geen stopcontact in de buurt? Gebruik de cameragreep om uw telefoon

op te laden.
Gebruik uw cameragreep om uw telefoon bij de juiste temperatuur op te laden: -10°C – +60°C.
Sluit uw telefoon aan op de cameragreep. De cameragreep laadt uw telefoon automatisch op.
De indicatielampjes schakelen 3 seconden in om u het resterende batterijniveau van de cameragreep

te tonen en schakelen tijdens het opladen uit. U kunt op de stroomindicatietoets drukken om het

resterende batterijniveau te controleren. Als het indicatorlampje het dichtst bij de laderaansluiting

snel knippert, is de capaciteit van de cameragreep overgebracht naar de telefoon en raakt de batterij

van de cameragreep leeg. U moet mogelijk de cameragreep opladen.
Controleer uw telefoon voor de voortgang van het opladen. De oplaadtijd varieert afhankelijk van uw

telefoongebruik.
Uw telefoon en cameragreep samen opladen

Sluit een compatibele USB-kabel aan op de laderaansluiting op de cameragreep en laad zowel uw

telefoon als cameragreep op via het stopcontact of een computer.
Uw telefoon laadt eerst op als de cameragreep voldoende capaciteit heeft. Als dat niet het geval is,

laadt de cameragreep zichzelf eerst enkele minuten op. Als de batterij van uw telefoon vol is, begint

de cameragreep zichzelf automatisch op te laden en de indicatielampjes schakelen in om u de

vooruitgang te tonen.

Het opladen van uw telefoon met de cameragreep stoppen en hervatten

Druk ten minste 3 seconden op de stroomindicatietoets. Alle batterij-indicatielampjes knipperen

tweemaal en het opladen stopt. De cameratoets blijft operationeel. Herhaal deze stap om het opladen

te hervatten.
De cameragreep hervat automatisch het opladen van uw telefoon iedere keer als deze is aangesloten

of wanneer de cameragreep is aangesloten op een stopcontactlader of computer.

Tip: Stop eerst het opladen als u uw telefoon volledig wilt uitschakelen terwijl deze is aange-

sloten op de cameragreep.

© 2013 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

9