Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Încărcarea suportului de cameră foto-video

background image

Încărcarea suportului de cameră foto-video

Acumulatorul integrat a fost încărcat parțial în fabrică, însă este posibil să fie necesar să îl reîncărcați

înainte de a utiliza suportul de cameră foto-video.
Încărcați suportul de cameră foto-video respectând intervalul de temperatură 0 – 60 °C. Dacă

temperatura este în afara acestui interval, iar suportul de cameră foto-video este conectat la o priză

de perete, toate indicatoarele luminoase se aprind intermitent într-un ritm rapid.
1. Conectați un încărcător compatibil (comercializat separat) la o priză de perete sau conectați

suportul de cameră foto-video la un computer compatibil printr-un cablu USB.

2. Conectați capătul micro-USB al cablului la conectorul încărcătorului de pe suportul de cameră foto-

video.
Indicatoarele luminoase se aprind, iar indicatorul luminos 1 se aprinde intermitent în timpul încărcării

acumulatorului, indicând progresul încărcării. Când acumulatorul este complet încărcat, toate

indicatoarele luminoase rămân aprinse timp de 15 minute. Încărcarea completă a suportului de

cameră foto-video poate dura până la 3 ore.

3. Când acumulatorul este încărcat complet, deconectați încărcătorul de la suportul de cameră foto-

video, apoi scoateți-l din priză.
Când deconectați cablul de alimentare al încărcătorului, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de

cablu.
Verificarea nivelului acumulatorului

Apăsați tasta indicatoare de pornire. Indicatoarele luminoase se aprind 3 secunde, indicându-vă

nivelul rămas al acumulatorului. Fiecare indicator luminos reprezintă 25% din capacitatea

acumulatorului.

© 2013 Nokia. Toate drepturile rezervate.

8