Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Drepturi de autor și alte notificări

background image

Drepturi de autor și alte notificări

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs PD-95G respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale

Directivei 2004/108/CE.
Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul Nokia.

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din

SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.
Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții,

explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se

oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest

document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.
În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili

pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte,

oricum s-ar fi produs.
Este interzisă reproducerea, transferul sau distribuirea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără

permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face

modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.
Nokia nu oferă garanții și nu își asumă nicio răspundere pentru funcționarea, conținutul sau asistența aplicațiilor de la terțe părți

furnizate cu aparatul dvs. Utilizând o aplicație, confirmați faptul că aceasta este furnizată „ca atare”. Nokia nu face nicio

declarație, nu oferă nicio garanție și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru funcționarea sau conținutul aplicațiilor terțelor

părți ori asistența pentru utilizatorii finali, legată de aceste aplicații furnizate împreună cu aparatul.
OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA
Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC și cu standardul RSS fără licență al Industry Canada.

Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2)

acest dispozitiv trebuie să suporte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare

defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi

acest echipament.
Observație: Acest echipament a fost testat și găsit corespunzător cu limitele unui aparat digital de clasă B, conform părții 15 a

regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare ale

instalațiilor din locuințe. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat

și folosit conform instrucțiunilor, poate produce interferențe dăunătoare asupra comunicațiilor radio. Totuși, nu există nici un

fel de garanție că astfel de interferențe nu pot apărea în anumite instalații. Dacă acest echipament produce interferențe

dăunătoare asupra recepției posturilor de radio sau televiziune, interferențe ce pot fi identificate prin pornirea și oprirea

echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe din următoarele

măsuri:

Reorientarea și reamplasarea antenei de recepție.

Mărirea distanței dintre echipament și receptor.

Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

© 2013 Nokia. Toate drepturile rezervate.

14

background image

TM © 2013 Nokia. Toate drepturile rezervate. Produsele/numele terțelor părți ar putea fi mărci înregistrate ale proprietarilor

respectivi.

Nokia Corporation, P.O.Box 226, FIN-00045 Nokia Group, Finlanda

© 2013 Nokia. Toate drepturile rezervate.

15