Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Informații referitoare la acumulator și la încărcător

background image

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Pentru a scoate din priză cablul de alimentare al încărcătorului sau al unui accesoriu, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu

de cablu.
Când nu folosiți încărcătorul, scoateți-l din priză. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.
Depozitați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și

durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

© 2013 Nokia. Toate drepturile rezervate.

13

background image

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Respectați reglementările locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori

acest lucru este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.
Nu demontați, nu tăiați, nu striviți, nu îndoiți, nu înțepați și nu deteriorați în alt mod acumulatorul. În cazul apariției unei scurgeri

de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat

cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic. Nu modificați acumulatorul, nu încercați să introduceți corpuri

străine în acesta, nu-l scufundați și feriți-l de apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.
Folosiți acumulatorul și încărcătorul numai conform destinației. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor acumulatori sau a unor

încărcătoare incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, poate duce la anularea

aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că acumulatorul sau încărcătorul a fost deteriorat,

duceți-l la un centru de service înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat.

Utilizați încărcătoarele numai în interior.