Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Bezpečnosť

background image

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ
Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste

sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým

bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE
Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich

prevádzku.
ODBORNÝ SERVIS
Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.
BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO
Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia na

použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.
UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU
Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.
CHRÁŇTE SI SLUCH
Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia

pri vysokej hlasitosti.

© 2013 Nokia. Všetky práva vyhradené.

3