Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Informácie o batérii a nabíjačke

background image

Informácie o batérii a nabíjačke

Toto zariadenie má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu vybrať, zariadenie by sa tým mohlo

poškodiť.
Zariadenie nabíjajte s nabíjačkou AC-10, AC-16, AC-20, AC-50, AC-60, DC-6, DC-17 alebo DC-20. Typ zásuvky na nabíjačke sa

môže líšiť.
Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Ak sa prevádzkové časy podstatne skrátia oproti

normálnym intervalom, zverte zariadenie najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku a nechajte vymeniť batériu.