Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Nabíjanie držiaka fotoaparátu

background image

Nabíjanie držiaka fotoaparátu

Vstavaná batéria sa čiastočne nabije pri výrobe. Pred použitím držiaka fotoaparátu ju možno budete

musieť znova nabiť.
Držiak fotoaparátu nabíjajte pri správnej teplote: 0 °C – +60 °C. Ak teplota nedosahuje uvedené

hodnoty a držiak fotoaparátu je pripojený k elektrickej zásuvke, všetky indikátory intenzívne blikajú.
1. Zapojte kompatibilnú nabíjačku (predáva sa samostatne) do elektrickej zásuvky alebo pripojte

držiak fotoaparátu prostredníctvom kábla USB ku kompatibilnému počítaču.

2. Pripojte koniec kábla s konektorom microUSB do konektora nabíjačky držiaka fotoaparátu.
Indikátory sa zapnú a indikátor č. 1 počas nabíjania batérie plynule bliká a naznačuje priebeh. Keď je

batéria úplne nabitá, všetky indikátory ostanú svietiť 15 minút. Úplné nabitie držiaka fotoaparátu

môže trvať 3 hodiny.

3. Keď je batéria nabitá, odpojte nabíjačku od držiaka fotoaparátu a potom od elektrickej zásuvky.
Keď odpájate nabíjačku, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.
Kontrola stavu batérie

Stlačte tlačidlo indikátora napájania. Indikátory sa na 3 sekundy zapnú a zobrazia zostávajúcu úroveň

batérie. Každý indikátor predstavuje 25 % kapacity batérie.

© 2013 Nokia. Všetky práva vyhradené.

8