Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Obsah

background image

Obsah

Bezpečnosť

3

Informácie o držiaku fotoaparátu

4

Tlačidlá a súčasti 5
Pripojenie telefónu k držiaku

fotoaparátu 6
Odpojenie telefónu od držiaka

fotoaparátu 7
Nabíjanie držiaka fotoaparátu

8

Nabíjanie telefónu s držiakom

fotoaparátu 9
Fotografovanie alebo nahrávanie videí

10

Pripojenie držiaka fotoaparátu na

úchytku statívu

11

Informácie o výrobku a bezpečnostné

informácie 12
Autorské práva a ďalšie upozornenia

13

Používateľská príručka

Držiak fotoaparátu Nokia PD-95G pre telefón Lumia 1020

© 2013 Nokia. Všetky práva vyhradené.

2