Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Odpojenie telefónu od držiaka fotoaparátu

background image

Odpojenie telefónu od držiaka fotoaparátu

Chcete telefón po nabití batérií alebo snímaní fotografií voľne používať? Odpojte ho od držiaka

fotoaparátu.
1. Jemne zatlačte jednu hornú svorku a vyťahujte ju z telefónu, kým sa neuvoľní. Rovnakým spôsobom

uvoľnite aj ďalšiu hornú svorku.

2. Telefón vytiahnite nahor a odpojte ho od konektora microUSB.

3. Vysúvajte telefón, až kým sa úplne neodpojí od držiaka fotoaparátu.

© 2013 Nokia. Všetky práva vyhradené.

7