Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Pripojenie držiaka fotoaparátu na úchytku statívu

background image

Pripojenie držiaka fotoaparátu na úchytku statívu

Chcete lepšiu stabilitu pri snímaní fotografií? Použite univerzálnu úchytku statívu.
1. Skrutku umiestnite do skrutkovacej prípojky statívu na držiaku fotoaparátu.

2. Otáčajte držiakom fotoaparátu v smere hodinových ručičiek, kým sa neupevní v úchytke statívu.

Tip: Umiestnite jednu z nožičiek statívu paralelne k držiaku fotoaparátu, aby ste zabezpečili

optimálnu stabilitu.

© 2013 Nokia. Všetky práva vyhradené.

11