Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Pripojenie telefónu k držiaku fotoaparátu

background image

Pripojenie telefónu k držiaku fotoaparátu

Naučte sa, ako pripojiť telefón k držiaku fotoaparátu.
1. Pripojte šnúrku na zápästie k telefónu a pretiahnite ju cez príslušný otvor na šnúrku.

2. Telefón opatrne zasuňte a pripojte jeho konektor microUSB ku konektoru microUSB na držiaku

fotoaparátu.

3. Jemne stlačte telefón v mieste horných svoriek a zaistite ho.

© 2013 Nokia. Všetky práva vyhradené.

6