Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Tlačidlá a súčasti

background image

Tlačidlá a súčasti

Oboznámte sa s tlačidlami a súčasťami držiaka fotoaparátu.

1

Tlačidlo fotoaparátu

2

Tlačidlo indikátora napájania

3

Indikátory

4

Konektor nabíjačky

5

Otvor na šnúrku na zápästie

6

Konektor microUSB

7

Konektor skrutky úchytky statívu

8

Šnúrka na zápästie

Kábel USB nie je súčasťou tohto produktu.

Výstraha: Konektor microUSB výrobku môžu obsahovať malé množstvo niklu. Ak ste citliví na

nikel, dlhotrvajúci kontakt pokožky so súčasťami zariadenia môže vyvolať symptómy.

© 2013 Nokia. Všetky práva vyhradené.

5