Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Varnost baterije in polnilnika

background image

Varnost baterije in polnilnika

Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.
Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od

sebe.
Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko

dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.
Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upoštevajte lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite

jih v smetnjak za hišne odpadke.

© 2013 Nokia. Vse pravice pridržane.

12

background image

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da

tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.

Poškodovane baterije lahko raznese.
Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij

ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite,

da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane

baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.