Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Varnost

background image

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU
Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da

boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.
INTERFERENCA
Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.
STROKOVNI SERVIS
Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.
BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA
Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila

za uporabo s to napravo. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.
SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA
Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.
ZAŠČITA SLUHA
Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki

glasnosti.

© 2013 Nokia. Vse pravice pridržane.

3