Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Ladda telefonen med kameragreppet

background image

Ladda telefonen med kameragreppet

Håller batteriet på att ta slut och du har inget uttag eller laddare i närheten? Ladda telefonen från

kameragreppet.
Ladda telefonen från kameragreppet i lämplig temperatur: -10 °C – +60 °C.
Anslut telefonen till kameragreppet. Kameragreppet laddar telefonen automatiskt.
Indikatorlamporna tänds i 3 sekunder så att du ser kameragreppets återstående batterinivå, och

släcks under laddning. Du kan trycka på strömindikatorknappen om du vill se den återstående

batterinivån. Om indikatorlampan som är närmast laddningskontakten blinkar snabbt betyder det att

laddningen från kameragreppet har överförts till telefonen, och kameragreppets batteri håller på att

ta slut. Du behöver ladda kameragreppets batteri.
Kontrollera laddningsförloppet på telefonen. Laddningstiden varierar beroende på hur telefonen

används.
Ladda telefonen och kameragreppet tillsammans

Anslut en kompatibel USB-kabel till laddningskontakten på kameragreppet och ladda både telefonen

och kameragreppet från vägguttaget eller en dator.
Telefonen laddas först om kameragreppet har tillräckligt med laddning. Om inte så laddar

kameragreppet sig själv i några minuter. När telefonens batteri är fulladdat börjar kameragreppet

att ladda sig själv automatiskt och indikatorlamporna tänds så att du ser förloppet.

Stoppa och återuppta telefonens laddning med kameragreppet

Håll ned strömindikatorknappen i minst 3 sekunder. Alla batteriindikatorer blinkar två gånger och

laddningen stoppas. Kameraknappen kan fortfarande användas. Upprepa det här steget för att

återuppta laddningen.
Kameragreppet återupptar laddningen av telefonen automatiskt varje gång de ansluts eller när

kameragreppet ansluts till ett vägguttag eller en dator.

Tips! Du måste först stoppa laddningen av telefonen för att stänga av telefonen när den är

ansluten till kameragreppet.

© 2013 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

9