Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Telefonunuzu kamera tutma yeri ile șarj etme

background image

Telefonunuzu kamera tutma yeri ile șarj etme

Telefonun pili bitmek üzere ve yakınlarda elektrik prizi veya șarj cihazı bulamadınız mı? Telefonunuzu

șarj etmek için kamera tutma yerini kullanın.
Telefonunuzu uygun sıcaklıkta șarj etmek için kamera tutma yerini kullanın: 10°C – +60°C.
Telefonunuzu kamera tutma yerine bağlayın. Kamera tutma yeri otomatik olarak telefonunuzu șarj

eder.
Gösterge ıșıkları, kamera tutma yerinin kalan pil düzeyine göstermek için 3 saniyeliğine yanar ve șarj

sırasında söner. Pil düzeyini kontrol etmek için açma/kapama göstergesi tușuna basabilirsiniz. Șarj

cihazı konektörüne en yakın gösterge ıșığı hızlıca yanıp sönerse; güç, kamera tutma yerinden telefona

aktarılıyor ve kamera tutma yerinin pili bitmek üzere demektir. Kamera tutma yerini kısa süre içinde

yeniden șarj etmeniz gerekebilir.
Telefonunuzun șarj ilerleme durumunu kontrol edin. Șarj süresi telefon kullanımına bağlı olarak

değișir.
Telefonunuzu ve kamera tutma yerini birlikte șarj etme

Uyumlu bir USB kablosunu kamera tutma yerindeki șarj cihazı konektörüne bağlayın ve telefonunuzu

ve kamera tutma yerini elektrik prizinden veya bir bilgisayardan șarj edin.
Kamera tutma yerinin yeterli gücü varsa, ilk önce telefon șarj edilir. Yeterli șarj yoksa, ilk önce kamera

tutma yeri birkaç dakikalığına kendiliğinden șarj olur. Telefonunuzun pili tamamen dolduktan sonra,

kamera tutma yeri kendini otomatik olarak șarj eder ve ilerlemeyi göstermek için gösterge ıșıkları

yanar.

Telefonunuzu kamera tutma yeri ile șarj etmeyi durdurma ve devam etme

Açma/kapatma göstergesi tușuna en az 3 saniye basın. Tüm pil göstergesi ıșığı iki kez yanıp söner ve

șarj etme ișlemi durur. Kamera tușu çalıșmaya devam eder. Șarj etmeye devam etmek için bu adımı

tekrarlayın.
Kamera tutma yeri telefonunuzla birbirlerine bağlandığında veya kamera tutma yerini duvar șarj

cihazına ya da bilgisayara bağladığınızda telefonunuzu otomatik olarak șarj etmeye devam edersiniz.

İpucu: Kamera tutma yerine bağlıyken telefonunuzu tamamen kapatmak için öncelikle

telefonunuzun șarj olmasını durdurun.

© 2013 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

9