Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Інформація про авторські права та інші повідомлення

background image

Інформація про авторські права та інші повідомлення

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим документом NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб PD-95G відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним

положенням Директиви 2004/108/EC.
Наявність виробів може залежати від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та

нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.
Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені

або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної

мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд

цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.
У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть

відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки,

незалежно від причини виникнення.
Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа або будь-якої його частини без

попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку.

Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому

документі, без попереднього повідомлення.
Nokia не надає гарантію та не бере на себе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм

виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтеся, що

вона надається на умовах «як є». Nokia не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за

функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання

пристрою.
ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ’ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ
Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв’язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення від

ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами:

(1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які перешкоди, у

тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Модифікації або зміни конструкції пристрою,

прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього

обладнання.
Примітка. Це обладнання перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини

15 правил Федеральної комісії зв’язку. Ці обмеження розроблені для належного захисту від шкідливих перешкод у житлових

приміщеннях. Це обладнання виробляє, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію; у випадку якщо це

обладнання встановлено і використовується всупереч інструкціям, воно може створювати серйозні перешкоди для

радіозв’язку. Однак немає гарантії, що ці перешкоди не виникнуть в окремій установці. Якщо це обладнання створює

© 2013 Nokia. Всі права захищені.

14

background image

перешкоди для приймання радіо- і телесигналу, що можна визначити шляхом вмикання і вимикання обладнання, існує

декілька способів усунення цих перешкод:

переорієнтувати або перемістити приймальну антену;

збільшити відстань між обладнанням і приймачем;

підключити обладнання до іншої розетки (не до тієї, до якої підключено приймач);

звернутися по допомогу до досвідченого радіотехніка або телемайстра.

TM © 2013 Nokia. Всі права захищені. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути торговими марками відповідних

власників.

© 2013 Nokia. Всі права захищені.

15