Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Mục lục

background image

Mục lục

An toàn

3

Giới thiệu về tay cầm camera

4

Phím và bộ phận 5
Kết nối điện thoại với tay cầm camera

6

Ngắt kết nối điện thoại với tay cầm

camera 7
Sạc tay cầm camera

8

Sạc điện thoại bằng tay cầm camera

9

Chụp ảnh hoặc quay video

10

Gắn tay cầm camera vào đầu gắn chân

máy ảnh 11
Thông tin về sản phẩm và an toàn

12

Thông báo về bản quyền và các thông

báo khác

13

Hướng dẫn Sử dụng

Tay cầm Camera Nokia PD-95G cho Lumia 1020

© 2013 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

2