Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Ngắt kết nối điện thoại với tay cầm camera

background image

Ngắt kết nối điện thoại với tay cầm camera

Bạn muốn thoải mái sử dụng điện thoại sau khi sạc pin hoặc chụp ảnh? Hãy ngắt kết nối điện thoại với

tay cầm camera.
1. Nhẹ nhàng ấn một kẹp trên và kéo ra xa điện thoại cho đến khi nó được nhả ra. Lặp lại và tháo kẹp

trên khác.

2. Kéo điện thoại lên trên để ngắt kết nối điện thoại với đầu cắm micro-USB.

3. Trượt điện thoại lên trên cho đến khi điện thoại được ngắt kết nối hoàn toàn với tay cầm camera.

© 2013 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

7