Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Sạc tay cầm camera

background image

Sạc tay cầm camera

Pin tích hợp đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi sử dụng tay

cầm camera.
Sạc tay cầm camera ở nhiệt độ phù hợp: 0°C – +60°C. Nếu nhiệt độ nằm ngoài phạm vi này và tay cầm

camera được kết nối với ổ cắm điện, tất cả đèn chỉ báo sẽ nhấp nháy nhanh.
1. Cắm bộ sạc tương thích (được bán riêng) vào ổ cắm điện hoặc kết nối tay cầm camera với một máy

tính tương thích bằng cáp USB.

2. Cắm đầu micro-USB của cáp vào đầu nối bộ sạc trên tay cầm camera.
Các đèn chỉ báo sẽ sáng và 1 đèn chỉ báo nhấp nháy liên tục trong khi sạc pin, hiển thị cho bạn tiến độ

sạc. Khi pin được sạc đầy, tất cả đèn chỉ báo sẽ sáng liên tục trong 15 phút. Sạc đầy tay cầm camera có

thể mất đến 3 tiếng.

3. Khi pin được sạc đầy, hãy ngắt kết nối bộ sạc với tay cầm camera, sau đó ngắt bộ sạc ra khỏi ổ cắm

điện.
Khi rút phích cắm của bộ sạc ra khỏi ổ điện, hãy giữ và kéo phích cắm, không nắm vào dây.
Kiểm tra mức pin

Bấm phím chỉ báo nguồn. Các đèn chỉ báo sẽ sáng liên tục trong 3 giây, hiển thị cho bạn mức pin còn

lại. Mỗi đèn chỉ báo tương đương 25% dung lượng pin.

© 2013 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

8