Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Phụ kiện chính hãng Nokia

background image

Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện được chấp thuận hiện có.
Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com/accessories.
Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.

Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây

kéo ra.

Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên xe xem chúng đã được lắp đúng cách và đang hoạt động theo bình thường

hay không.

Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện phức tạp nào trên xe hơi đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin
Loại: BL-5C